Vanliga frågor

Vad är SÅ Klimat Calc?
Vilka typer av fordon/maskiner kan redovisas?
Varför redovisas endast klimatpåverkande gaser?
Vilken källdata används?
Vad är CO2ekv?
Vad är WTW?
Vad är WTT?
Vad är TTW?
Hur räknar jag på ett fordon med mer än ett drivmedel?
Hur fördelar man klimatpåverkan vid ex. samordnad transport/distribution?
Hur hanterar man tomkörning?
Är SÅ Klimat Calc så pass avancerat att det tar hänsyn till att samma drivmedel kan uppträda olika utsläppsmässigt i olika typer av fordon/motorer?
Det finns en del rykten om att en nyare motor kan vara sämre utsläppsmässigt än en äldre för vissa typer av bränslen?
Finns det uppgifter från fordonstillverkaren om både utsläppsvärden och förbrukning gällande alla de kombinationer av bränslen som motorn klarar av? Eller vad har ni stoppat in för värden i programmet?
Biodrivmedel
Moderna traditionella diesel/HVO-drivna lastbilar (och även moderna personbilar) måste, förutom att tanka bränsle, tanka något som heter Ad-Blue. Om man inte tankar Ad-Blue går inte lastbilen på mer än halva effekten. Ska statistikuppgifter för bränsleförbrukning lastbilar inkludera även Ad-Blue?