Vilken källdata används?

Detta verktyg använder olika typer av källdata beroende på typ av uppgift samt tillgång till data.

Vi har ett par utgångspunkter avseende källdata:
* Använda bästa tillgängliga data och efter hand som vi ges tillgång till bättre data inarbetas det i verktyget.
* Tydligt redovisa källor/referenser var dessa uppgifter kommer ifrån.
* Ge användaren förslag på värden (ex. fordonstyper, snittförbrukningar, m.m.) som sedan användaren kan välja att ändra. En användare som helt saknar verkliga uppgifter skulle annars få göra egna grova uppskattningar vilket vi bedömt vara ett sämre alternativ.