SÅ Klimat Calc stärker klimatsmarta transporter – Idag och i framtiden!


Programmet redovisar koldioxidutsläpp från maskiner och lastbilar. Det ger dig även en bild över hur mycket förnyelsebart du kör på. Vidare ger verktyget också dig bra jämförelsetal beroende på vilka mängder du transporterar.

Registrera

1. Du väljer en lastbil eller maskin för ditt uppdrag

2. I vår drivmedelsdatabas väljer du rätt bränsle för uppdraget

3. Klimatutsläppen redovisas i en rapport

4. Redovisa färdig rapport för dina kunder

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller ett av få verktyg på marknaden för att
beräkna emissioner från lastbilar/maskiner och har fokus på koldioxidutsläpp

Se vår film för att få en inblick i hur programmet fungerar

Välj din prenumeration av SÅ Klimat Calc

Prova i 30 dagar utan kostnad, gäller både Standard och Premium

708 sek/år 2 499 sek/år

Standard

En användare

En användare

Ej uppföljning via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

1 950 sek/år 4 900 sek/år

Premium Bas 1

En användare

En användare

Ett fordon via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

2 388 sek/år 8 388 sek/år
Favorit

Premium Small 2-6

6 användare

6 användare

6 fordon via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

3 588 sek/år 11 988 sek/år

Premium Medium 7-29

29 användare

29 användare

29 fordon via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

5 988 sek/år 19 992 sek/år

Premium Large 30-99

99 användare

99 användare

99 fordon via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

11 988 sek/år 35 988 sek/år

Premium - Enterprise

100+ användare

100+ användare

100+ fordon via API

Klimatkalkyler

Premiumrapport

Välj abonnemang

Ett abonnemang om du är en skola!

Obegränsat antal användare

Välj abonnemang

3 000 sek/år 3 000 sek/år