Vad är SÅ Klimat Calc?

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller SÅ Klimat Calc, ett verktyg för redovisning av miljö- och klimatpåverkan från transportuppdrag m.m. Verktyget underlättar för bl.a. transportörer och transportköpare att följa upp uppdraget/-ens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och förbrukade resursers miljöprestanda. Det helt webbaserade verktyget erbjuder vem som helst att skapa ett konto utifrån tre olika kontotyper beroende på behov.

Användaren kan skapa rapporter med ett valfritt antal fordon/maskiner, tidsperioder, drivmedelstyper och –mängder. Systemet, som innehåller databas med fordonstyper och drivmedelsprodukter, ger användaren förslag på typiska värden med stora möjligheter till egna justeringar.

För den som önskar finns möjlighet att även redovisa nyckeltal genom att miljöpåverkan sätts i relation till utförd nytta/transportarbete via ett stort antal parametrar.

Direkt i verktyget kan skapade rapporter delas med andra användare, ex. till transportköpande kunder. Med några knapptryckningar kan transportköparen sammanställa ett valfritt antal rapporter till en premiumrapport. Premiumrapporten utgör ett bra underlag för analysera totala värden men även alla ingående delar.

Verktyget kan användas oberoende av typ av fordon eller maskin, körmängd (km eller timmar) och tankningsenhet (liter, kg, kWh).
SÅ Klimat Calc, som utvecklas tillsammans med TRB Sverige AB, är ett verktyg för att visa på verklig miljö- och klimateffekt inom transporter!

SÅ Klimat Calc är ett stöd för att satsa på och styrka klimatsmarta transporter – Idag och i framtiden!