Vilka typer av fordon/maskiner kan redovisas?

Detta verktyg kan användas för att redovisa ett klimatpåverkan från transportuppdrag oavsett dess typ. Nyckel är att det har en förbrukning av flytande, gasformigt drivmedel eller el.

Hybridfordon börjar se dagens ljus och klimatpåverkan från dessa redovisas avseende hur mycket drivmedel som man externt tillfört (för eldriften vilken el som fordonet laddas via eluttag/laddstolpe).