Importerad data

Hur fungerar Importerad data?
Vad är kalkylimport?
Vilka bränsleleverantörer kan förse SÅ Klimat Calc med tankningar via API?
Hur gör jag för att importera min data?