Vilka bränsleleverantörer kan förse SÅ Klimat Calc med tankningar via API?

Följande kan förse SÅ Klimat Calc med tankdata via API:

1. Preem - helintegrerad lösning där användaren bara hämtar sin API-nyckel och förser Preem med denna. 
2. CircleK kan göra det via Excelfiler som automatiimporteras i korrekt format för att passa till SÅ Klimat Calc.