Hur gör jag för att importera min data?

Det finns i grunden två sätt att plocka in data i SÅ Klimat Calc. 
1. Via API. Du hittar en API-nyckel under din "Profil" som du sedermera skickar till den leverantören som ska skicka över tankningar till SÅ Klimat Calc. 
2. Via Excel kan du importera din bränsledata. Gäller att kontrollera så det är rätt format och du hittar exempel i sektionen där du ska göra dina Excel-import.