Vad är kalkylimport?

Med funktionen kalkylimport kan du ta sådan information som är Importerad och skapa helt vanliga Klimatkalkyler. 
Klimatkalkyler kan sedan delas till andra användare eller aggregeras in i en Premiumrapport.