Hur fungerar Importerad data?

Denna funktion är tänkt att användas vid integrationer mot bränslebolag  där de automatiskt kan skicka in tankningar. 
Under fin "Profil" finns ett väl beskrivet API där vi förklarar vilken data som kan skickas in. 

Kontakta gärna supporten om ni gör en integration för att stämma av.