Vilka har nytta av Premiumrapport?

Alla som vill aggregera(slå ihop) Klimatkalkyler har nytta av Premiumrapporten. 
Oftast är det transportköpare eller större åkerier som vill använda sig av den produkten.