Vad är syftet med Premiumrapport?

Funktionen riktar sig till de företag eller transportköpare som vill aggregera stora mängder med data. Man kan som transportsäljande företag dela en klimatkalkyl till ett annat konto i Klimat Calc. Delningen sker mot en E-postadress. 
Den som sedan tar emot en klimatkalkyl kan ta den tillsammans med andra klimatkalkyler och aggregera ihop data för att dels se på de totala utsläppen och dels för att jämföra olika företags redovisningar eller inom det egna företaget.