Vad är syftet med Klimatkalkyler?

Klimatkalkyler kan både användas för att beräkna klimatpåverkan från en transport som ännu inte är utförd, exempelvis om en kund vill se det i en offert. 
Det andra syftet är beräkna klimatpåverkan från redan utförda transporter. 
Antingen matar man in data manuellt eller så importerar man det via "Kalkylimport" under "Importerad data". 
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.