Vad är syftet med Klimatkalkyler?

Klimatkalkyler kan både användas för att beräkna klimatpåverkan från en transport som ännu inte är utförd, exempelvis om en kund vill se det i en offert. 
Det andra syftet är beräkna klimatpåverkan från redan utförda transporter. 
Antingen matar man in data manuellt eller så importerar man det via "Kalkylimport" under "Importerad data".